fashionlifemagazineに!

Alwaysupportalent presente alla Paris Fashion Week

fashionlifemagazine

こちらには作品写真も!